بهتر است قبل از تصمیم به ازدواج کردن موضع خود را مشخص کنید و با هم به توافق برسید و از پیش آمدن مشکلات در آینده تان پیشگیری کنید.

شاید حرف زدن در مورد این اصول، شما را در آغاز مضطرب یا نگران کند و اختلاف‌نظر‌هایی که در این موارد با آنها مواجه می‌شوید، میانه‌تان را چند ساعت یا چند روزی شکرآب کند  اما مطمئن باشید این دلخوری‌های کوچک می‌تواند مانع روبه‌رو شدن‌تان با مشکلات بزرگ‌تر شود.

بقیه در ادامه مطلب.........................